joomla 1.6

E-mail

SJEDITE

GEODETIKA SPLIT d.o.o.
za geodetske i kartografske poslove, projektiranje i nadzor

ADRESA: Dubrova?ka 3, Split
OIB: 41151224707
RA?UN KOD PBZ: 2340009-1110351238

TEL/FAX: 021 532 490
MOB: 095 9090737, 099 2148141
E-MAIL: geodetika@geodetika.com

ODGOVORNE OSOBE:
Miro Kaliterna, izvrni direktor